Fördelar med aluminium


Lätt

Aluminium är ett lättviktsmaterial. Det väger en tredjedel av vad  stål väger. Detta innebär att skrovet kan väga upp till 50% mindre. Ett lättare skrov ger bättre prestanda, lägre bränsleförbrukning, mindre kapitalutlägg för motorer och drivsystem.


Stark och säker

Aluminium garanterar en vridstyv och stark båt. Även om det har en något lägre draghållfasthet, är styrkan / vikten -förhållandet hos aluminium detsamma som för stål. Det finns mycket mindre risk för ett hål i skrovet vid en kollision, än med ett glasfiberskrov.


Lång livslängd

Aluminium rostar inte. Aluminium reagerar mycket snabbt med syret i luften. Detta resulterar i ett tunt skikt av aluminiumoxid på utsidan av metallen. Eventuell ytterligare kontakt med syre på insidan av aluminiumdelen blir omöjlig. Således kommer metallen inte påverkas av korrosion. Den äldsta havsgående aluminiumbåten - byggd 1936 - är fortfarande i användning.


Bekväm

Ett aluminium skrov är styvt och påverkas lite av vibrationer. Ett aluminium skrov uppför sig väl i kraftig dyning och krabb sjö.


Låga underhållskostnader

En aluminiumbåt behöver inte målas, vilket minskar bygg-och underhållskostnader. Ett aluminiumskrov är lätt att reparera och har liten känslighet för små ojämnheter som repor.


Högt andrahandsvärde

Aluminiumbåtar har en mycket lång livslängd och behåller därför sitt värde bättre än många glasfiberbåtar.


Återvinningsbart

I princip hela skrovet och däcket är återvinningsbart. Många båtar är dessutom byggda av återvunnen aluminium, vilket begränsar miljöpåverkan.

Aluminium